PRZYCHODNIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp z o.o. ul. Kirkora 12 Ryki

Aktualności

23.03.2020

 

13.03.2020

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną

REJESTRACJA pacjentów WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE!

 

Telefon  (81) 865 23 67

 

01.12.2019

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że od 1 grudnia 2019 roku rozpoczęła działalność nowa poradnia na NFZ

PORADNIA NEUROLOGICZNA

 

 

Rejestracja Pacjentów (81) 865 23 67

01.01.2017

Poradnia Pulmonologiczna

oferuje

BADANIE SPIROMETRYCZNE

Spirometrie wykonujemy aparatem LUNGTEST 1000 (firmy MES). Program obsługujący spirometr Lungtest 1000 jest zgodny ze standardami ERS/ATS i kontroluje poprawność wykonania badań zgodnie z zaleceniami ERS/ATS.

Rejestracja Pacjentów (81) 865 23 67

01.07.2016

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że do grona Naszych Lekarzy Specjalistów dołączyła Pani

lek. med.  PAULINA   KĘDZIERSKA  specjalista  DIABETOLOG

Profesjonalizm i wysoki poziom medyczny jest dla nas priorytetem. Zapewniamy Państwu dostęp do najwyższej klasy specjalistów oraz do najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego
– z troski o Ciebie i Twoją rodzinę!

Rejestracja Pacjentów (81) 865 23 67

01.05.2016

Szanowni Państwo!

Informujemy, że do grona Naszych Specjalistów dołączyła Pani

PAULINA OSIPIAK  specjalista  DIETETYK

Rejestracja Pacjentów (81) 865 23 67

18.03.2015

Poradnia Medycyny Pracy

oferuje

Badania dla kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkie kategorie)

Badania wykonujemy aparatem OPTOVIST (firmy Vistec AG Wernrt-von-Siemens) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014. (Dz. U. Poz. 949)

 

Wykonujemy następujące badania:

 • Wrażliwość na olśnienie
 • Wrażliwość na kontrast
 • Widzenie zmierzchowe
 • Rozpoznawanie barw
 • Widzenie obuoczne
 • Pole widzenia
 • Foria
 • Widzenie pośrednie
 • Stereo Test
 • Akomodacja
 • Test Amslera

pobrane

 Rejestracja Pacjentów (81) 865 23 67

01.01.2015

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. do poradni okulistycznej i dermatologicznej obowiązuje skierowanie.  

Skierowanie będzie wymagane zgodnie z Ustawą z dnia 22.07.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138).

WAŻNA INFORMACJA dla pacjentów poradni specjalistycznych, do których wymagane jest SKIEROWANIE: 
od 1 stycznia 2015 roku pacjent, który zarejestruje się do poradni, do której wymagane jest skierowanie, musi dostarczyć oryginał skierowania, w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (tj. od dnia rejestracji), pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Zgodnie z Ustawą z dnia 22.07.2014 r. o  zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138).

© Copyright 2015 - KTmedia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnie Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą w Rykach, pod adresem : 08-500 Ryki, ul. Kirkora 12, numer KRS 0000292671.

2) Inspektorem ochrony danych jest Wanda Trzaskowska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: wanda.trzaskowska@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, PESEL, danych kontaktowych i adresowych oraz danych medycznych/zdrowotnych.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnie Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą w Rykach.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu bądź 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji świadczeń medycznych.

11) Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Państwa, bądź osoby dokonywującej rejestracji.

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

13) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.