PRZYCHODNIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp z o.o. ul. Kirkora 12 Ryki

NFZ

zdrowia psych

Szczegóły
 • Poradnia psychiatryczna / diagnostyka i leczenie /
 • Profilaktyka choroby Alzheimera
 • Psychoterapia indywidualna
 • Testy / pamięci, osobowości, inteligencji i opinie psychologiczna /
 • Badania / pozwolenie na broń, licencja /

psychologiczna

Szczegóły
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia seksualne
 • zaburzenia odżywiania
 • schizofrenia
 • problemy w relacjach interpersonalnych
 • problemy z własną emocjonalnością
 • w kryzysie

dermatologiczna

Szczegóły
 • Dermatoskopia
 • Krioterapia zmian skórnych
 • Zamykanie naczynek
 • Mikrodermabrazja
 • Usuwanie brodawek
 • Testy płatkowe

okulistyczna

Szczegóły
 • Tomografia siatkówki (nadciśnienie, cukrzyca)
 • Tomografia nerwu wzrokowego (jaskra, stwardnienie rozsiane)
 • Badanie pola widzenia (jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, guzy przysadki)
 • Diagnostyka schorzeń oczu
 • zez, niedowidzenie

jaskry

Szczegóły
 • Gonioskopia
 • Tonometria bezkontaktowa
 • Pachymetria
 • Pole widzenia
 • Analiza włókien nerwu wzrokowego GDX

alergologiczne

Szczegóły

-spirometria
-testy skórne
-diagnostyka i leczenie:
->      alergii skórnych i pokarmowych
->      kataru siennego
->      wiosennego zapalenia spojówek

© Copyright 2015 - KTmedia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnie Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą w Rykach, pod adresem : 08-500 Ryki, ul. Kirkora 12, numer KRS 0000292671.

2) Inspektorem ochrony danych jest Wanda Trzaskowska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: wanda.trzaskowska@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, PESEL, danych kontaktowych i adresowych oraz danych medycznych/zdrowotnych.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnie Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą w Rykach.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu bądź 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji świadczeń medycznych.

11) Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Państwa, bądź osoby dokonywującej rejestracji.

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

13) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.