PRZYCHODNIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp z o.o. ul. Kirkora 12 Ryki

Wizyta komercyjna

ginekologiczna

Szczegóły
 • Cytologia
 • USG ciąży i endovaginalne
 • Badanie KTG (zapis tętna płodu i skurczu mięśnia macicy)
 • Krioterapia i elektrokagulacja nadżerek
 • Zakładanie i usuwanie wkładek wewnątrzmacicznych
 • Prowadzenie ciąży (opieka nad ciężarną i płodem)
 • Leczenie niepłodności

ortopedyczna

Szczegóły
 • leczenie wad narządu ruchu
 • USG-stawów biodrowych.kolanowych
 • badania preluksacyjne u niemowląt /USG stawów biodrowych/
 • wykonywanie blokad

laryngologiczna

Szczegóły
 • Leczenie schorzeń ucha,nosa,gardła,krtani
 • Tympanometria
 • Audiometria
 • Płukanie uszu
 • Nastawianie kości nosa/po urazie/
Szczegóły
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń w oddawaniu moczu
 • uroflometria
 • USG
Szczegóły

-akceptacja książeczek zdrowia
-badania
->    praca na wysokości
->    pozwolenia na broń,licencja
->    kierowców i kandydatów na kierowców

Szczegóły
 • diagnostyka i leczenie pacjentów z cukrzycą
 • edukacja pacjentów w zakresie:
  • obsługi glukometrów
  • nauki techniki podawania insuliny oraz miejsc jej podawania
  • nauki podstawowych zasad żywienia
Szczegóły
 • diagnostyka i leczenie chorób płuc
 • diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego
 • wykonywanie spirometrii – SPIROMETR LUNGTEST 1000

© Copyright 2015 - KTmedia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnie Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą w Rykach, pod adresem : 08-500 Ryki, ul. Kirkora 12, numer KRS 0000292671.

2) Inspektorem ochrony danych jest Wanda Trzaskowska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: wanda.trzaskowska@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, PESEL, danych kontaktowych i adresowych oraz danych medycznych/zdrowotnych.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnie Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą w Rykach.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu bądź 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji świadczeń medycznych.

11) Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Państwa, bądź osoby dokonywującej rejestracji.

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

13) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.